Türkiye’nin Sağlık Turizmindeki Önemi

Türkiye’nin sağlık turizmindeki önemi; Dünyada ve ülkemizde turizmin gelişmesi ile birlikte, alternatif turizm seçenekleri dile getirilmekte. Sağlık turizmi de bu alternatif turizm seçeneklerinden biri.

İnsanlar bazı nedenlerden dolayı sağlık turizmine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenler; maddi olabilir ya da hasta ülkesinde alacağından daha kaliteli bir hizmet almak istiyor olabilir.

Ülkemizi göz önüne getirirsek; iklim koşulları, denizi, kumsalları, termal kaynakları ile turizm ve sağlık turizmi bakımından talep gördüğünü söyleyebiliriz.

Sağlık turizmi açısından kaliteli üniversite ve eğitim ve araştırma hastanelerin Türkiye’nin talep görmesinde rolü oldukça büyüktür. Türkiye’ye olan hasta akışının nedenlerini sıralayacak olursak;

Uçuş mesafesinin kısalığı,

Tedavi maliyetlerinin uygunluğu,

Kalifiye personel,

Kaliteli hizmet anlayışı,

Tıbbı teknolojinin modernliği,

Bekleme süresi diye bir kavramın olmayışı,

Sosyo-kültürel benzerlik,

Türkiye’de medikal kaynakların fazlalığı ve adını duyurmuş olması,

Ülkenin jeo-politik konumu,

Turistik faaliyet çeşitliliği şeklinde sıralayabiliriz. Medikal turizm nedenleri için daha pek çok neden söylenebilir. Fakat en önemlisi hastaların yaşadıkları ülkelerden çok daha uygun fiyatlar ile hizmet görebilmeleridir. Daha sonrasında ise kaliteli hizmet, personel vs. gelir. Türkiye’nin sağlık turizminde güçlü yönleri;

Genç iş gücü,

JCI Akredite,

Ulaşım şeklinde sıralanabilir. Peki, tüm bu nedenler ülkemize sağlık turizmini sağlarken hangi nedenlerden dolayı sağlık turizmi gerçekleşmez? Türkiye’nin bu konudaki zayıf yönleri;

Koordinasyonsuzluk,

Yetersiz tanıtım,

Yabancı dil sorunu,

Politika yokluğu ve aracı kurum eksikliği

Akreditasyon çabasına girmeyen hastaneler,

Fiyatlandırmadaki yanlışlıklar,

Türkiye ile ilgili oluşan yanlış imaj algısı,

Sağlıkta serbest dolaşım uygulamasının ülkemizde olmayışı şeklinde sıralanabilir. İnsanların ülkemize sağlık turizmi gerçekleştirmemesinin en büyük nedeni duygusal nedendir. 

Güven olmadan hiçbir şey olmaz. İnsanlar bilmedikleri, arkadaşlarının, eşlerinin ve dostlarının gitmediği bir yere kendilerini emanet etmekten kaçınırlar. Bazen yasalar da sağlık desteğine karşı çıkar. Ülkelerin sağlık politikalarını yeniden gözden geçirmeleri gerekebilir.

Sağlık turizmi, önümüzdeki yıllarda katma değer vergisi en yüksek sektör haline geleceğine inanılıyor. Türkiye son 10 yılda sağlık teknolojisi bakımından son derece gelişmiştir.

Özellikle robotik cerrahi ülkemizde yaygınlaşmıştır. Robotik cerrahi tedavi sürelerini kısaltarak hastanın da memnuniyetini arttırmaktadır. Bununda sağlık turizmine faydası hafife alınamayacak kadar büyüktür.