Obezite; bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boyuzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite sınıflandırması esas alınarak obeziteyi belirlemek için yaygın olarak Beden Kitle İndeksi (BKİ) kullanılmaktadır. BKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (mcinsinden) karesine (BKI=kg/m2) bölünmesiyle elde edilen bir değerdir.

Vücut kitle indeksi (beden kitle indeksi) hesaplama değeri 30’un üzerinde olan kişi obez, 40’ın üzeri olan kişi ise morbid obez olarak kabul edilir.

Obezite Ameliyatları

Gastrik band uygulaması gibi bazı kısıtlayıcı operasyonlar etkinliğini tüm dünyada yitirmiştir. Besin emilimini bozucu operasyonların etkisi yüksek olmakla birlikte kontrol edilemeyen diabet,hipertansiyon varlığında tercih edilir.

Günümüzde, obezite cerrahisinde sıklıkla uygulanan ve etkisi kanıtlanmış yöntem, kısıtlayıcı ameliyatlar kapsamında olan laparoskopik (kapalı yöntem) sleeve gastrektomi (tüp mide) denilen operasyonlardır.

Obezite için yapılan ameliyatlar 3 ana grupta incelenir:

  • Kısıtlayıcı ve besin emilimini bozucu ameliyatlar
  • Besin emilimini bozucu ameliyatlar
  • Kısıtlayıcı ameliyatlar

Obezite cerrahisi ne zaman uygulanır?

BMI >40 kg/m2 veya BMI>35 kg/m2 birlikte ek hastalık (tip 2 diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi,hiperlipidemi,ciddi eklem problemi) olması, ameliyat riskinin kabul edilir olması, cerrahi dışı tedavilerin başarısız olması durumunda cerrahi tedavi endikedir.

Whatsapp ile İletişime Geçmek İçin Tıklayın