Gülüş Estetiği Nedir? Nasıl Yapılır?

Dişlerin en güzel hali birbirleri ile ve onları çevreleyen dokular ile uyum içerisinde oldukları halidir. Bu ahenk gülüşün de güzel olmasını sağlar. Yani güzel bir gülüşün temel anahtarı dişlerdir.

Gülüş estetiği operasyonu gerçekleştirecek uzmanın diş şekilleri ve anatomik yapı hakkında detaylı bilgiye sahip olması operasyonun başarılı geçmesinin temel etkenidir.

İyi tasarlanmış bir gülüş için yüzün bütün anatomik yapısı göz önünde bulundurulmalıdır. Peki, gülüş estetiğini etkileyen faktörler hakkında bir bilginiz var mı?

 • Yüz hatları,
 • Cinsiyet,
 • Yaş,
 • Gülüş simetrisi,
 • Dişlerin sıralanışı,
 • Dişlerin renkleri,
 • Dudaklar,
 • Diş etleri gibi etkenler gülüş estetiğini etkileyen faktörlerdir.

Gülüş tasarımı uygulanacak hastanın aşağıdaki kriterlere sahip olması gerekmektedir:

 • Gingival sağlık
 • Relatif diş boyutları
 • İnterdental kapama
 • Diş aksı
 • İnterdental kontağın seviyesi
 • İnsizal kenar konfigürasyonu
 • Diş formu
 • Diş karakterizasyonu
 • Yüzey yapısı
 • Gülüşte simetri
 • Renk
 • Alt dudak çizgisi
 • Zenith noktaları – Gingival seviyelerde denge

Gülüş Tasarımı Çeşitleri

Gülüş tasarımında 3 çeşit vardır.

Çekici Gülüş: Ön bölgede bulunan dişler yan bölgede bulunan dişlere kıyasla daha uzundur. Gençlerde bu durum zaten böyledir. Fakat yaşlandıkça ön dişler kısalır. Gülüş yaşlanır. Gülüş estetiğinde bu görünümü elde etmek gülüşün yeniden genç ve dinamik gözükmesini sağlar.

Entelektüel Gülüş: Bu gülüş olgun bir görünüm kazandırır. Dişler düz bir ip üzerinde sıralanmış gibi gözükür. Yüzün alt bölgesini vurgular. Gençlerde diş boyları birbirinden farklı olsa da gülüş estetiği sayesinde diş görünümü düz bir ip üzerinde duruyormuş izlenimi veren diş görünümüne kavuşturulabilir.

Spor Gülüş: Yukarıda bahsettiğimiz iki gülüşün arasında kalan bir gülüştür. Ne çekici gülüş gibi genç ne de entelektüel gülüş gibi olgundur. Spor gülüş yüze samimi ve sıcak bir ifade kazandırır.

Ön dişler yan kesici dişlerden bir miktar daha uzundur. Ciddi ya da çocuksu bir görünümün ortasında kalan bu gülüş biçimi sıkça tercih edilen bir gülüş biçimidir.

Gülüş Estetiği Tedavisi

Tedavinin ilk aşaması görüşme, tanışma ve konuşma seansıdır. Gülüş estetiği için görüşleriniz değerlendirilir. Ağız sağlığınız kontrol edilir. Ağız içi ve ağız dışı fotoğrafları çekilir.

Dişlerin rengi kayıt altına alınır. Alt çene ve üst çene modelleri hakkında bilgi elde edilir. Hasta çıkacak sonuç hakkında bilgilendirilir. Gerçek üstü beklentileri olmaması sağlanır.

Günümüzde ilerleyen teknoloji sayesinde bilgisayar ortamında yeni gülüşlerini görmeleri sağlanır. Sonra elde edilen veriler ışığında hastaya tedavi seçenekleri sunulur.

Kesinleşen tedavi şekli uygulanır. Uygulamayı gerçekleştirilecek doktorun uzman olması gerekmektedir. Uygulamanın gerçekleşeceği ortam ise her uygulamada olduğu gibi bu uygulamada da steril ve ekipman bakımından donanımlı olmalıdır.